Новини
БСК създаде „преводач“ между бизнеса и образованието БСК създаде „преводач“ между бизнеса и образованието
19.11.2014
Източник: БСК

Бизнесът и образованието не се разбират, защото говорят на различни езици. Повечето от проектите за сближаване между двете сфери не са устойчиви във времето. Тези два проблема има амбицията да реши пилотният прототип на нов модул в Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, който беше представен днес в Българската стопанска камара.

 

Пред представители на 10 университета от цялата страна, както и на Агенцията по заетостта, беше демонстриран IT инструмент, който позволява лесно да се сравнят изискванията на работодателите за дадена професия със знанията и уменията, които дават висшите училища в съответната специалност.

 

Модулът сравнява темите в отделните дисциплини с поведенческите индикатори и компетентности, заложени в компетентностните модели на отделните професии, базирани на потребностите на реалната икономика, поясни Ивайло Георгиев, ръководител на екипа за разработка на новия инструмент. За целта е необходимо в системата да се въведе информация за степента, в която дадена дисциплина дава конкретно разписани знания и умения, основни, специфични и управленски компетенции. По този начин се създава профил на дисциплината. Той се сравнява със съществуващите в MyCompetence компетентностни модели на професиите, за които се подготвят студентите в съответната специалност. 

 

Новият инструмент е полезен и за сравнение между отделните дисциплини, които се преподават в една специалност. Той показва ясно къде има липси или дублажи в поднасяния материал и може да бъде изходна точка за полезни промени. „Сравнението с изискванията на бизнеса, а и между дисциплините, е полезно и за самите преподаватели – дава им възможност да се самооценят. Това ще ги накара да актуализират своите програми“, подчерта проф. Елизабета Вачкова от Лесотехническия университет в София.

 

„Новият модул позволява лесно да се установи кое от изискванията на бизнеса липсва в учебните програми“, констатира гл. ас. д-р Валентина Иванова от Нов български университет. Тя препоръча на авторите му да помислят и за обратната възможност – инструментът да показва евентуални новаторски елементи в учебните програми, чиято необходимост бизнесът все още не е осъзнал и затова не е включил в своите изисквания.

 

 

Доц. Сеня Терзиева, заместник-ректор на Химико-технологичния и металургичен университет (ХТМУ), сподели положителните си впечатления от новия инструмент, тестван в специалност „Инженерна екология и опазване на околната среда“ в ХТМУ. Тя обърна внимание на голямата динамика както в изискваните компетенции, така и в предлаганото обучение, която трябва да бъде взета предвид при доработката на функционалностите на новия инструмент за сравнение между двете. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа