xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> БСК стартира проект "Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта"
Новини
БСК стартира проект Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта БСК стартира проект "Разширяване и интегриране на услугите на MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта"
18.08.2016
Източник: БСК

Българска стопанска камара стартира изпълнението на проект „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, към дейността на Агенцията по заетостта и потребностите на целевите групи потребители“. 


В срок от седем месеца БСК ще разработи и внедри модул „Личностен профил на търсещото работа лице“, както и ще бъдат изпълнени дейности за интегрирането на разработената в MyCompetence иновативна функционалност в дейността на Бюрата по труда на Агенцията по заетостта на Република България.

 

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg беше разработена в периода 2010-2015 г. от БСК в nартньорство с КНСБ и КТ „Подкрепа“ по проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (2007-2013), съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие.

 

MyCompetence е ефективен инструмент за идентифициране на дисбалансите между образователните и професионалните стандарти, както и средство за тяхното конвергиране. Системата изгражда връзка между работодатели, обучаващи се, търсещи работа или стремящи се към кариерно развитие, като осигурява връзка между националната и европейската квалификационни рамки.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа