Новини
БСК помага на Стопанската академия в Свищов да приближи образованието до бизнеса БСК помага на Стопанската академия в Свищов да приближи образованието до бизнеса
15.06.2014
Източник: dartsnews.bg

Националният център за оценка на компетенциите (НЦОК) подпомага Стопанска академия „Д. А. Ценов" в модернизацията на образователния процес, чиято крайна цел е повишаване на пригодността за заетост на студентите в съответствие с изискванията на бизнеса. В съвместния проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов" - Свищов" участват близо 6000 студенти и преподаватели от академията. Други партньори по проекта са Асоциацията на земеделските производители в България и Асоциацията на дунавските общини.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 152 358,84 лева. Продължителността на проектните дейности е 18 месеца, а целевата група включва 5 789 студенти и 167 преподаватели от водещи катедри в Свищовското висше училище. През изминалата една година са проведени 38 семинарни занятия и 11 майсторски класове за студенти, водени от изявени специалисти от практиката, както и 35 посещения на студенти в реална работна среда. Това стана ясно на пресконференция в Стопанска академия, в която участваха ръководителят на проекта проф. д-р Любен Кирев, координаторът доц. д-р Анелия Радулова и ръководителят на НЦОК Томчо Томов, пише сайтът dartsnews.bg.

 

От името на Академичното ръководство на Свищовското висше училище, проф. Кирев изрази сърдечни благодарности към екипа на Българска стопанска камара за „изключително ползотворното сътрудничество с толкова надежден партньор". Проф. Кирев сподели, че в израз на желанието и на двете страни за продължаване на сътрудничеството и реализиране на нови съвместни инициативи вече се подготвя сключването на меморандум между Стопанска академия и БСК.

 

Томчо Томов подчерта предимствата, които реализацията на проекта осигурява за свищовските студенти. „Екипът на БСК беше изключително улеснен в работата си при взаимодействието със Стопанска академия по този проект по две причини. Първо - тук действително има традиции по отношение на търсенето на връзката с бизнеса и с реалните потребности на пазара на труда. Втората причина е отговорността на академичния състав към резултатите от обучението на студентите и към последващата  им реализация в практиката", заяви Томов. По думите му от десетки години вече работодателите в Европа и в България „не купуват квалификации", а реални умения и компетенции, т.е. наемат хора, които имат реални практически умения. Доказателство за това е фактът, че след проведените до момента по проекта 14 работни срещи-дискусии с представители на практиката са сключени 15 меморандума за сътрудничество между катедри и факултети на Стопанска академия от една страна и  работодателски организации - от друга.

 

С представители на практиката са обсъдени 41 учебни програми във водещи специалности, в резултат на което са актуализирани 26 учебни програми за образователно-квалификационна степен „Бакалавър". В голяма степен актуализацията на учебните програми в Стопанска академия се базира на разработените от водещия партньор по проекта - БСК чрез НЦОК, базисни компетентностни модели за 15 водещи бакалавърски специалности, които отчитат набора от качества (знания, опит, умения, личностни характеристики и др.), необходими за заемане на съответната работна позиция от специалисти с висше икономическо образование.

 

Според Томчо Томов жизненият цикъл на едно висше образование днес вече е много по-кратък поради динамиката на промените - между седем и девет години при различните науки, и все по-необходимо става продължаващото практическо обучение през целия живот.

 

В рамките на реализираните до момента проектни дейности е апробиране на актуализираните учебни програми в академична среда и въвеждане на мерки за осъвременяване на начините на преподаване. Изработени са критерии за оценяване степента на знания на студентите, като са включени показатели, отчитащи нивото на постигнатите умения и усвоените нови знания, адекватни на потребностите на бизнеса - знание тип „знам как".

 

Предстои да се публикува Анализ на приоритетните специалности в Стопанска академия в контекста на конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво. Ще бъде изработена и Стратегия за развитие на специалностите в СА в съответствие с конкретните потребности на бизнеса и изискванията на пазара на труда на микрониво.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа