Новини
БСК иска рейтинг на професионалните гимназии БСК иска рейтинг на професионалните гимназии
15.04.2015
Източник: БСК

В България да се въведе рейтинг на професионалните гимназии по подобие на този на университетите. Това предлага Българска стопанска камара (БСК), основавайки се на опита от европейския проект за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence).

 

Въвеждането на „състезателно начало" ще стимулира конкуренцията между средните професионални училища, те ще бъдат мотивирани да актуализират учебните си програми и подготовката на самите учители, да използват нови методи на преподаване, да активизират взаимодействието си с предприятията, за които подготвят кадри. Такова раздвижване в сферата на професионалното образование е изключително важно с оглед големите потребности на пазара от квалифицирани кадри за промишлеността.

 

Търсенето ще нараства още повече в следващите години. В същото време интересът към професионалните гимназии е изключително слаб. Към това трябва да се добавят още тежките регионални дисбаланси и обезлюдяването в резултат на миграцията и застаряването.

 

Ето защо трябва да се направи всичко възможно за възраждане на професионалното образование и за правилно разпределение на тези гимназии по места. Те трябва да бъдат там, където са предприятията - потребители на техните възпитаници, коментира ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите към БСК Томчо Томов.

 

Същевременно трябва да се мотивират все повече възрастни да се включват в различни форми на учене през целия живот. Според данни на БСК от 2013 г. едва 3,2% от мениджърите, специалистите и техниците в България опресняват или повишават своята квалификация, след като завършат образованието си. Още по-нисък е делът на тези хора сред помощния персонал, доставчиците на услуги и работниците по продажбите (2,7%), да не говорим за квалифицираните работници на физическия труд (0,7%). За сравнение в Европейския съюз процентите са повече от два пъти по-високи.

 

В България отмират изключително необходими професии, алармира още Томчо Томов и даде за пример професията асансьорен техник. Ето защо трябва да се регламентира нормативно понятието „защитена професия". Въпреки многократните си промени Кодексът на труда има нужда от още доста корекции. „Цялостно трябва да се пренапише частта за квалификациите, която е на нивото от 70-те години на миналия век", отбеляза Томов.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа