Новини
БСК: Реалните заплати са скочили с 35% по време на кризата БСК: Реалните заплати са скочили с 35% по време на кризата
07.09.2015
Източник: БСК

Ръстът на заплатите в България изпреварва значително този на икономиката и производителността на труда. Това пресметна Българската стопанска камара (БСК) във връзка с твърдението на вицепремиера и социален министър Ивайло Калфин, че бизнесът разчита на ниското заплащане на труда и че дори когато е налице икономически растеж, работните заплати не се увеличават.

 

Според бизнес организацията икономическо възстановяване, ускорен растеж и увеличаване на производителността, заетостта и доходите могат да се случат не с механично увеличаване на възнагражденията, а с промени в законодателството, работещи мерки и инструменти за намаляване на регулаторната тежест, насърчаване на инвестициите, реформиране на публичните институции и бюджетната сфера, промени в енергийните политики.

Рязкото намаляване на заетостта и брутния вътрешен продукт след 2008 г. е съпроводено с номинално и реално увеличение на средната и минималната работна заплата, изпреварващо значително ръста на икономиката и производителността (БВП/зает, БДС/зает) - с над 20-30% за посочените периоди, се казва в становището на БСК. Според експертите на камарата това потвърждава необходимостта от увеличаване на производителността и заетостта и съответстващ на тях ръст на възнагражденията.

 

Според изчисленията на стопанската камара, направени на база официалните данни на НСИ, между 2008 и 2014 г. номиналната средна работна заплата е нараснала със 150%, реалната - със 135%, а минималната - със 155%. В същото време обаче брутната добавена стойност на един зает се е повишила със 112%.

Данните на НСИ за производителността на труда показват, че през второто тримесечие тя е нараснала с 2.2% на годишна база. За сравнение - минималната работна заплата се е повишила с близо 12% през 2015 г. и ще продължи да се увеличава с по 10% през следващите две. Статистика на НСИ за брутната средна работна заплата показва, че през второто тримесечие тя се е повишила със 7.6% на годишна база.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа