Новини
БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии БСК: Липсват специалисти по авангардни технологии
19.06.2014
Източник: БСК/в. "Монитор"

Драстичното намаляване на квалифицираните кадри и специалистите се очертава като ключов проблем, който ще възпрепятства развитието и функционирането на цели отрасли от стопанството и сфери от социалния живот. Това коментира в интервю за в-к „Монитор" изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

 

Той вижда сериозна заплаха за промишлеността, най-вече в техническата област, особено по отношение на научноизследователската дейност и иновациите, заради сериозния недостиг на инженери. Липсват специалисти, които да усвояват, разработват и произвеждат авангардни технологии.

 

Тревожно е състоянието в здравеопазването, където се чувства недостиг както от лекари, така и от средни медицински кадри. Ниската степен на усвояване на инвестиции във високи технологии и на финансови средства по европейски програми се свърза основно с липсата на достатъчно квалифицирани специалисти. 

 

Задълбочават се структурните проблеми на пазара на труда, подчерта Божидар Данев. Най-дефицитни са т.нар. STEM-умения в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката. Все повече млади специалисти с неподходящи квалификации са безработни. Порочна е практиката за субсидирано висше образование по специалности, които са ненужни за бизнеса и стопанството като цяло.

 

Според БСК бизнесът се нуждае от нормативно регламентирани данъчни и други финансови стимули, за да инвестира допълнително в образованието. Да се подобрят първоначалната и продължаваща квалификация на учителите, обучаващите, наставниците и съветниците, като се предложат гъвкави форми на обучение, препоръчва Божидар Данев. По думите му е необходимо да се въведе ежегодна атестация в началото на учебната година и задължително периодично поддържане и повишаване на квалификацията в университетите през летните месеци. Да се насърчават стажове за учители и обучители в предприятията, свързани с преподаваната от тях специалност.

 

Необходима е коренна промяна в практиката за определяне на квалификационната структура и структурата по професии и специалности на образованието, смята изпълнителният председател на БСК. Държавните институции като Министерството на труда и социалната политика, Министерството на икономиката и енергетиката и други ресорни министерства, трябва да изготвят ежегодни анализи за състоянието на работната сила и потребностите от квалифицирана работна ръка. В този процес трябва да участват също браншовите и отрасловите работодателски и синдикални организации. На базата на тези анализи могат да се правят заявки за необходимите кадри на страната за близките 5 години, както и по-дългосрочна прогноза: специалистите, които ще са необходими на страната след 15-20 години.

 

Значително висок остава делът на работодателите у нас, които заявяват, че изпитват трудности да намерят подходящи кандидати за свободните си позиции. 44 на сто от мениджърите продължават да изпитват трудности да си намерят служител с необходимите умения. Спрямо миналата година обаче делът на тези ръководители е намалял с 10%.  Това показва годишното проучване на "Менпауър" за недостига на таланти у нас и по света. Интервюирани са 37 хил. работодатели в 42 държави.

 

Въпреки намалението проблемът остава тревожен, още повече че продължава да се подминава от години. Българските работодатели са на четвърто място в региона на Европа, Близкия изток и Африка по недостиг на таланти. Преди България са само три държави - Турция (63%), Израел (49%) и Унгария (45%). В нашата страна работодателите споделят, че им е най-трудно, когато трябва да намерят подходящия инженер, квалифициран работник или висш мениджър.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа