Новини
БСК: Бизнесът все повече инвестира в образованието за сметка на държавата БСК: Бизнесът все повече инвестира в образованието за сметка на държавата
20.11.2014
Източник: БСК

40 на сто от напускащите образователната система нямат практически умения при старт на кариерата, показва проучване на БСК

 

Липсата на практически умения е основното предизвикателство при реализацията в работна среда на кадри, завършващи средно и висше образование. Това показват данни от проучване на Българската стопанска камара, представени пред участниците в конференцията „Обучение по стандарти на работодателите". За 41 на сто от анкетираните образованието не е гарантирало придобиването на практически умения, 19 на сто споделят, че при започването на работа не познават техниката, използвана в практиката, а за близо 30 на сто проблем е несъответствието между учебните програми и реалните изисквания на работното място, коментира изпълнителният председател на Българската стопанска камара Божидар Данев. 7 на сто от анкетираните от БСК посочват, че при старта на кариерата им липсват умения за работа в екип. Близо 80 на сто от анкетираните посочват, че инициативата за повишаване на квалификацията трябва да е на работниците, допълни Данев.

 

В рамките на своето представяне изпълнителният председател на БСК посочи, че страната ни е на последно място по инвестиции на публични средства в образованието и единствената с по-малко от 4 на сто от БВП за образование. За разлика от останалите европейски държави, България е единствената страна, която отбелязва регрес в средствата за образование – през 2005 година са заделени 4,2%, а шест години по-късно – 3,8 процента. Най-голям ръст по отношение инвестициите в образование отбелязва Ирландия, която през 2005 година е отделила 4,5% от БВП, а през 2011 г. – 6,1%. По този показател Ирландия се изравнява със страни като Франция, Швеция, Великобритания и Финландия. Лидер в Европа по инвестиции в образованието е Дания, която отделя 7,9% от БВП.

 

По дял на частните разходи за образование България е над средното за Европа ниво със 17 на сто. С по-висок дял в тази област са Великобритания, Кипър и Холандия. „Това е ясно послание, че бизнесът и гражданите осъзнават необходимостта сами да инвестират в образование и квалификация, като по този начин компенсират дефицитите в образователната система у нас.“, коментира изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той допълни, че нараства делът на частните учебни институции за последните 10 години - от 2 на сто през 2003 година, на 10 процента през 2013 г. Тенденцията за разкриване на частни учебни заведения се случва на фона на закриването на обществени такива, допълни Данев. Статистиката показва, че през 2003 година в България е имало 6534 учебни институции, а десет години по-късно броят им намалява до 5067.

 

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев подчерта, че пред развитието на образователната система са налице тенденции за последователно изтегляне на държавата от сферата на образованието, както и развитието на обучение по програми, разписани от работодателите. В бъдеще все по-актуално ще е валидирането на знания, придобити от неформално учене и самообучение и сближаването на професионалните и образователните стандарти.

 

Изпълнителният председател на БСК представи информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg. Онлайн продуктът е в полза на работодателите при управлението на човешките ресурси, на заетите при търсенето на нови възможности за развитие и на държавните институции при планирането и провеждането на държавната политика за пазара на труда. Системата предоставя възможности за сравнение на наличните образователни стандарти с реалните изисквания на бизнеса.

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА БОЖИДАР ДАНЕВ, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

 

ВИЖТЕ СНИМКИ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа