Новини
БК на дървообработващата и мебелната промишленост стартира проект „Бизнес и образование - точка на пресичане“ БК на дървообработващата и мебелната промишленост стартира проект „Бизнес и образование - точка на пресичане“
22.04.2014
Източник: БКДМП

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост изпълнява проект  „Бизнес и образование - точка на пресичане“, с подкрепата на Фондация "Америка за България".

 

Целта на проекта е да привлече повече млади и мотивирани хора в бранша, подобряване на имиджа на професията и подпомагане на професионалните гимназии и ЛТУ при подготовката на кадри, които да отговарят на изискванията на бизнеса.

 

 

Проектът стартира със следните дейности: 

 

  • Изготвяне, популяризиране и разпространение на телевизионен клип;
  • Организиране на специализирана трудова борса за бранша в рамките на специализирани изложби "Светът на мебелите" и "Техномебел 2014";
  • Създаване на КАРИЕРЕН ПОРТАЛ на сайта на БКДМП.

 

 

Предстои: 

 

  • Организиране на Ден на отворените врати в предприятията за  20 преподаватели;
  • посещения на предприятия от минимум 120 деца от прогимназиален етап на обучение в региони  с концентрация на фирми за производство на мебели и дървообработване;
  • Награден фонд за студенти и ученици по определени критерии- награди за постигнати успехи за 6 студенти от ЛТУ и 21 ученици от професионални гимназии;
  • 5 семинара за работодатели.

 

 

За контакт:

Елица Ненчева, Изпълнителен директор на БКДМП

Тel. +3592/9634299; +359899 101 632

Email: technomebel@timberchamber.com;enencheva@timberchamber.com

www.timberchamber.com

 

 

 

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа