Новини
БИЗНЕСЪТ Е ПРОТИВ СПЕКУЛАТИВНОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА СВОБОДНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ БИЗНЕСЪТ Е ПРОТИВ СПЕКУЛАТИВНОТО ПОСКЪПВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА СВОБОДНИЯ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ
24.01.2012

По повод изключително сериозните възражения на водещи български фирми големи консуматори на ел. енергия за ценови проблеми, свързани с изкупуването на ел. енергия от свободния пазар, БАМИ и БФИЕК инициираха организирането на публичен дебат от КНСБ, БСК и КРИБ на тема:

"Деформации и възможности за тяхното отстраняване при взаимоотношенията между търговците на енергия на свободния енергиен пазар и водещи български предприятия, големи консуматори на електрическа енергия"

Публичния дебат ще се проведе на 27 януари 2012 г. от 11:30 часа в централата на КНСБ, заседателна зала 2 етаж.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа