xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> БГФМА представи проекта пред преподаватели от НБУ
Новини
БГФМА представи проекта пред преподаватели от НБУ БГФМА представи проекта пред преподаватели от НБУ
11.07.2014
Източник: секторен референт - Фасилити мениджмънт

 

В началото на месец юли се състоя среща-дискусия между представители на БГФМА и преподаватели и студенти от Нов български университет, Департамент Архитектура и Департамент Бизнес Администрация. Част от дневния ред на срещата беше и представяне на проектите, свързани с бранша, в които участва Асоциацията. Беше представен и проектът „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

На срещата присъстваха секторният референт на сектор Фасилити мениджмънт и двама от членовете на СКС Фасилити мениджмънт.

 

Беше разказано за участието на БГФМА като представителна организация на бранша фасилити мениджмънт в проекта. Също така - извършената до момента работа с моделите на 20те ключови длъжности.

 

Представителите на Асоциацията наблегнаха на желанието за бъдещо надграждане на проекта с включване на образователните институции и по-точно синхронизиране на учебните планове на специалностите с разработените до този момент секторни модели.

 

Доц. арх Георгиев и доц. Боевски споделиха интереса към идеята за проекта и за образованието по фасилити мениджмънт като цяло. В университета в момента не се обучават студенти по фасилити мениджмънт, но с развитието на бранша изискванията на бизнеса стават все по-големи и образователните институции ще трябва да се опитват все по-адекватно и качествено да им отговарят.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа