Новини
БГФМА представи проекта пред преподаватели от НБУ БГФМА представи проекта пред преподаватели от НБУ
11.07.2014
Източник: секторен референт - Фасилити мениджмънт

 

В началото на месец юли се състоя среща-дискусия между представители на БГФМА и преподаватели и студенти от Нов български университет, Департамент Архитектура и Департамент Бизнес Администрация. Част от дневния ред на срещата беше и представяне на проектите, свързани с бранша, в които участва Асоциацията. Беше представен и проектът „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

На срещата присъстваха секторният референт на сектор Фасилити мениджмънт и двама от членовете на СКС Фасилити мениджмънт.

 

Беше разказано за участието на БГФМА като представителна организация на бранша фасилити мениджмънт в проекта. Също така - извършената до момента работа с моделите на 20те ключови длъжности.

 

Представителите на Асоциацията наблегнаха на желанието за бъдещо надграждане на проекта с включване на образователните институции и по-точно синхронизиране на учебните планове на специалностите с разработените до този момент секторни модели.

 

Доц. арх Георгиев и доц. Боевски споделиха интереса към идеята за проекта и за образованието по фасилити мениджмънт като цяло. В университета в момента не се обучават студенти по фасилити мениджмънт, но с развитието на бранша изискванията на бизнеса стават все по-големи и образователните институции ще трябва да се опитват все по-адекватно и качествено да им отговарят.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа