Новини
БАМИ подписа споразумение за МОД 2012 г. БАМИ подписа споразумение за МОД 2012 г.
13.09.2011
Източник: www.bcm-bg.com

БАМИ, като национално призната организация на работодателите от дейност „Производство на основни метали" подписа с браншовите синдикати Споразумение за Минималния Осигурителен Доход (МОД) по групи професии за 2012 год. Ръстът в нивата от минималните осигурителни  прагове по квалификационни групи професии е определен на база на прогнозния инфлационен процент и параметрите в браншовия колективен трудов договор (БКТД). Средния процент увеличение е 5.86%.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа