Новини
Аурубис България и ХТМУ са основни организатори на Международна конференция по металургия, която ще се проведе в периода 01-04 октомври в гр. Варна. Аурубис България и ХТМУ са основни организатори на Международна конференция по металургия, която ще се проведе в периода 01-04 октомври в гр. Варна.
06.02.2012
Източник: www.uctm.edu/conf/

Тематиката е свързана с новите технологии, енергийната и екологична ефективност, автоматизацията на процесите, суровините и др.

За участници в конференцията са поканени български и чуждестранни представители на изследователски и образователни институции, производители, търговци и потребители на метални изделия.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа