Новини
Апробиране на нови инструменти за оценка на компетенции
23.09.2014
Източник: СППЗ

Петима представители на сектор "Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци" се включиха в процеса за апробиране на нови инструменти за оценка на компетенции. 

За целите на валидизацията на тестовете за оценка на компетенции е необходимо апробирането да се проведе в два последователни етапа:

1. Попълване на тест за оценка на компетенции

2. Ретест - повторно полагане на същия тест

          Участието в тестирането се провежда онлайн, анонимно и получените резултати ще бъдат използвани само за целите на настоящото изследване. Времето, необходимо за попълване на всеки тест е около 10-20 минути.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа