Новини
Анализ показва устойчиво развитие на сектор Електротехника Анализ показва устойчиво развитие на сектор "Електротехника"
06.10.2011

Като част от дейностите по проект  „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” експерти от Българската асоциация на електротехниката и електрониката подготвиха анализ на бранша. Той включва както развитието на производствените предприятия, промените в състава им, начина на работа, инвестиционен климат, и тренд на работа, така и предизвикателствата и перспективите пред тях. Спряганият често за един от основните двигатели на българската икономика сектор, както се очакваше, страда от известен недостиг на кадри, на ясна рамка за развитието си.

 

Секторът все още е сред най-предпочитаните за чуждестранни инвестиции, но първото място, като причина за този избор от наличие на компетентна работна ръка е вече на това, че цената на труда е доста по-ниска в сравнение с останалите страни от Еврозоната. Това не е успокоително или пък вид устойчиво предимство, тъй като реално не чертае добри перспективи за развитие пред бранша. Да променят тази картина е сред основните цели на БАСЕЛ и БСК с този проект. 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа