Новини
Агенцията по заетостта може да внедри части от MyCompetence Агенцията по заетостта може да внедри части от MyCompetence
03.02.2014
Източник: БСК

„Можем да интегрираме пилотно части от MyCompetence в работата на Агенцията по заетостта (АЗ). Като начало можем да създадем десетина точки в нашите центрове за професионално ориентиране, от които безработните да имат достъп до отделни модули на Информационната система за оценка на компетенциите. Целта е те да могат да се самооценяват и да получават информация за изискванията на работодателите за определени ключови длъжности в основните сектори на икономиката."

 

Такова предложение отправи изпълнителният директор на АЗ Асен Ангелов на среща между представители на агенцията и ръководството на проекта на БСК за разработване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence).  На разговорите в БСК представителите на АЗ бяха подробно запознати с функционалностите на MyCompetence и потенциалните възможности за нейната интеграция в работата на бюрата по труда.

 

Според Ангелов MyCompetence може да бъде полезна за основната дейност на АЗ - посредничеството по намиране на работа, като улеснява изготвянето на правилен профил на търсещите работа. „Можем също да си сътрудничим при разработването на методики за водене на интервю за работа, за извършване на диагностика на кандидата. Можем да предложим и такива обучения", предложи Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) към БСК.

 

Програмният директор в БСК Жечко Димитров подчерта, че камарата има интерес от интеграция между системата на АЗ и MyCompetence по отношение на обявите за работа. „Ако научим работодателите да посочват необходимите компетенции, стиковането между тях и кандидатите ще бъде много по-лесно", посочи Димитров.

 

БСК и НЦОК работят активно за въвеждане на електронно портфолио на компетенциите на кандидатите за работа. В него ще има не само CV, но и доказателства за реалните умения, които съответният човек притежава. „Вървим към създаване на борса на компетенциите. Предлагаме и център за оценка, в който в симулирани условия на реална работна среда всеки ще може да установи дали притежава съответните компетенции", добави Томчо Томов.

 

Представителите на АЗ и на БСК се договориха да уточнят първите стъпки за пилотна интеграция на MyCompetence в бюрата по труда на следваща среща.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа