Новини
АСОЦИАЦИИТЕ МОГАТ ДА СТАНАТ МОСТ МЕЖДУ НАУКАТА И БИЗНЕСА
26.11.2012

Представителите на Световната банка се запознаха с проекта на БСК и дадоха висока оценка за секторните анализи

 

Предедставители на Световната банка и сродни организации на АМБ проведоха среща в офиса на АМБ. Заедно с българските експерти на Световната банка в срещата участваха и специалисти от Вашингтон.

Целта на фокус групата бе да обсъди и дискутира проблемите на иновациите, на предприемачеството, финнасирането и сдруженията. Зададени бяха редица въпроси, сред които могат ли да се усвоят повече европейски средства  за сектора чрез ОП „Иновации и предприемачество".


Секторният референт на сектор „Преработка на мляко и млечни продукти", Магдалена Апостолова, представи пред присъстващите проекта на БСК. В представянето тя акцентира върху разработката на секторния модел на ключовите дрлъжности, както и върху възможността, която дава проекта за обучение в различните програми на проекта на специалистите в различни от млекопреработвателните предприятия.  От своя страна представителите на Световната банка заявиха, че са запознати с анализите, които са били подготвени по проекта  за сектор „Преработка на мляко и млечни продукти" и дадоха висока оценка за тях. 


Присъстващите постигнаха консенсус и се роди идея асоциациите да станат мост между бизнеса и науката, да има публично частно партньорство за иновации.


Формулата, която предлагат експертите на Световната банка е да бъдат въведени повече иновативни процеси в млечния сектор на база на новите технологии и новите постижения.  Те предлагат, и ще залегнат в своя доклад пред правителството, за откриване на „Агротех парк" в Пловдив. Този парк ще представлява сбор от научни звена и иновативни компании. Така ще се създаде възможност за засилване на връзките и контактите на науката и научните работници, така ще могат да са по-близо до бизнеса, а той да се възползва от науката.


Асоциацията на млекопреработвателите в България излезе с предложение  след като ОП „Конкурентноспособност" бъде трансформирана в ОП „Иновации и предприемачество" фирмите от млекопреработвателния бранш да могат да участват в повече мерки и да бъде разширена възможността за средства по ОП в МИЕТ. АМБ предложи асоциациите да могат да участват в пилотни проекти, като така ще бъде засилена тяхната роля и влияние както сред бизнеса, така и сред науката.


Целта на проекта между Световната банка и МИЕТ е да бъде повишена производителността и да бъдат използвани всички новости и нововъведения в хранителната индустрия, тъй като ефективното използване на преработването на храни е предизвикателство и за бизнеса и за науката.


Възможностите на България в това отношение са големи, тъй като българските научни работници в областта на храните, машините и технологиите за тях са сред водещите в света. Затова и интересът на представителите от Вашингтон бе най-голям в млекопреработвателния бранш.


Предстоят още срещи и разговори на АМБ и представители на Световната банка.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа