Новини
9 Academy осигурява учене чрез решаване на казуси "9 Academy" осигурява учене чрез решаване на казуси
21.06.2014
Източник: Capital Daily

Бизнесът се развива много по-бързо от образователната система. Затова от училището и университета трябва да излизат не толкова готови кадри за пазара на труда, а мислещи, гъвкави и адаптивни хора. Това ще им помогне да бъдат успешни в избраната професия. А някои от промените, които могат да бъдат направени най-бързо и лесно, са в университетите да има повече възможности не просто за теория, а и за практическа работа по казуси, както и повече срещи с работещи професионалисти в различни области.

 

Това са някои от посланията, които отправиха участниците в закриването на първото издание на проекта "9 Academy", пише Capital Daily. В дискусията, озаглавена "Затваря ли се кръгът?", младите хора се разделиха на три работни екипа - "образование", "бизнес" и "младежи", и се опитаха сами да намерят не просто проблемите във връзката бизнес - образование - млади хора, а и решенията им, така че тя да се подобри.

 

Всъщност дори самата бизнес академия, която е проект на Бизнес клуба и Студентския съвет на УНСС, е опит от страна на самите младежи да "затворят кръга". В проекта си те залагат на това, което усещат, че им липсва, а именно - "учене чрез преживяване". Бизнес академията стартира в началото на годината, като за последните пет месеца студенти или току-що завършили млади хора имаха възможността да се учат от професионалисти в различни области. Не просто с лекции, а и с много практически занимания те преминаха през всички етапи от разработването на една бизнес идея до пускането й на пазара.

 

Бизнесът не трябва просто да очаква от образованието да му подготви кадри, а да отиде на място в училище и университета и да работи с тях. Това коментираха групата от участници, които имаха за задача в рамките на 30 минути да обсъдят и впоследствие да представят гледната точка на образователната система. Един от начините за по-добро взаимодействие са менторските програми, в които не само се създават контакти със следващото поколение, но и се помага в "отглеждането" му, казват те. Разкриването на възможности за стажове или привличането на най-добрите студенти за обучения и практика също са подходи, които младите хора смятат за правилни

 

Важно е компаниите да бъдат стимулирани, за да могат фирмите да наемат стажанти, е отговорът на екипа, разсъждавал от гледната точка на бизнеса. А срокът на стажа трябва да зависи от конкретната специфика на бизнеса, в някои сектори например минимален срок от 6 месеца е крайно недостатъчен. Нужни са повече извънкласни занимания, защото те помагат за развитието на личностните качества наред със знанията и уменията на младите хора, е друга тяхна препоръка. А възможността за работа по конкретни проекти и казуси дори още в училище е решението, което предлагат на проблема с липсата на практика и опит. Те смятат и че добрите учители трябва да получават стипендии или някаква форма на стимули, също както и учениците или студентите.

 

За работната група на младежите изводите бяха, че кариерното ориентиране, също както и менторските програми, са важни дори още на ниво училище, за да могат младите хора да бъдат уверени в избора на професия и кариера. Като добра практика те посочват завръщането на вече утвърдените професионалисти за вдъхновяващи менторски разговори с ученици от училищата, които самите те са завършили. Според тях е важно и да се създават различни младежки сдружения или клубове по интереси, които не само да стимулират развитието им, но и да им помагат в създаването на полезни контакти.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа